Föreläsningspass 4

Föreläsningspass 4

David Erritzoe

David qualified as a medical doctor at Copenhagen University Medical School in 2001 and currently holds an Academic Clinical Lectureship in Psychiatry at Imperial College London. Alongside his clinical training in medicine/psychiatry, David has been involved in psychopharmacological research, using brain-imaging techniques such as PET and MRI. Initially working at Columbia University in New York, he then undertook a PhD at University Hospital Rigshospitalet in Copenhagen.

 

Since 2009, under the mentorships of Profs Anne Lingford-Hughes and David Nutt at Imperial College London, he has conducted post-doc imaging research in the neurobiology of addictions and major depression. Together with Prof Nutt and Dr Carhart-Harris he is also investigating the neurobiology and therapeutic potential of MDMA and classic psychedelics.

 

The potential of psychedelics for treatment of mental illness

 

I will 1) introduce the psychedelics; a bit about their history, their pharmacology, and their neurobiology, and 2) present highlights of the work we have done with them at Imperial College, incl our depression trial.

Ingrid Schéle

Ingrid är en personalvetare som undervisar i arbets- och organisationspsykologi. Hennes forskning handlar om arbetsmiljön för studenter, steget ut i arbetslivet och de första åren i arbetslivet. Sedan ett år driver hon och en grupp kollegor ett projekt för att undersöka psykologprogram- och socionomstudenter under slutet av studietiden och början av arbetslivet. Ingrid har också haft förmånen att handleda både uppsatser och projektarbeten om studenters och alumners arbetsmiljö. Denna föreläsningen rör resultaten av vad denna forskningen kommit fram till.

 

Omständigheter som när och tär - Resurser för att möta krav som student och psykolog

 

Ni kan ha stött på statistik som säger att psykologer och socialsekreterare är en högriskgrupp för långvariga stressrelaterade sjukskrivningar. Man skulle kunna vända på det och säga att det finns högriskomständigheter – under studietiden, i övergången till arbetslivet och under första tiden i arbetslivet – som kan ha hälsokonsekvenser. Ofta har vi andra omständigheter som skyddar oss, men flera negativa omständigheter i kombination kan öka riskerna, vilket vi också ser i våra allra första forskningsresultat. Ni får även möta vittnesmål från arbetslivet genom ett uppsatsamarbete med en tidigare student, som ger en bild av hur det kan se ut bakom siffrorna. Jag kommer också att prata om skillnaden mellan att möta krav med tillräckliga resurser att ta till och att möta krav utan att ha en buffer.

Anna Malmquist & Tove Lundberg - HBTQ+

Anna Malmquist är fil dr och leg psykolog. Hon jobbar som forskare och lärare vid Linköpings universitet. Hennes forskning handlar främst om hbtq-frågor i relation till föräldraskap och familjebildning.

 

Hennes doktorsavhandling från 2015 handlar om lesbiska småbarnsföräldrar. Just nu pågår tre studier: en rör gaypappors familjeliv, en handlar om förlossningsrädsla hos lbt-personer och en handlar om hur barn och unga från regnbågsfamiljer ser på föräldraskap och ursprung. Malmquist är också en av författarna till boken HBTQ+ Psykologiska perspektiv och bemötande (2017).

 

HBTQ+: Psykologiska perspektiv och bemötande

 

Den psykiska ohälsan är idag avsevärt högre hos hbtq-personer än hos majoritets-befolkningen. I den här föreläsningen beskriver vi hur den psykiska ohälsan ser ut, och resonerar kring vad den beror på. Vi pratar också om vad hbtq-kompetens innebär och varför det är viktigt.

Tove Lundberg är fil dr och leg psykolog. Tove jobbar som forskare vid Lunds universitet och utvecklare/psykolog på Kunskapscentrum Migration och Hälsa, Region Skåne. Hen(ne)s forskningintressen rör feministisk, kritisk och hbtqi-psykologi.

 

Hennes doktorsavhandling från 2017 handlar om intersex/DSD. Tove arbetar såväl forksningsmässigt som i praktiken med bemötande-frågor inom hälso- och sjukvården. Lundberg är också en av författarna till boken HBTQ+ Psykologiska perspektiv och bemötande (2017).

Poul Perris

Poul Perris är leg läkare, psykoterapeut och rektor vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, Stockholm. Han har mångårig erfarenhet av att utbilda och handleda psykoterapeuter. Hans specialområden personlighetsstörning, föräldraskap och parterapi.

 

2012 kunde man se honom i programserien ”Par i terapi”, (SVT) och 2014 i programserien ”Nyfiken på Partiledaren”, (SVT) där han intervjuade samtliga riksdagspartiledare om deras värderingar och personliga drivkrafter i politiken. Poul är en uppskattad och flitigt anlitad föreläsare såväl i Sverige som internationellt.

 

Upptäck dina egna fallgropar i terapirummet!

 

Att vara empatisk och känslomässigt närvarande som terapeut förutsätts av att själv vara sårbar. Möten med patienter som hanterar svåra lidanden kan därför dra igång reaktioner och beteenden hos oss själva som, om vi är oaktsamma, kan skada patienten.

 

Under föreläsningen undersöker vi psykologiska fallgropar hos dig som terapeut och diskuterar hur de kan identifieras och hanteras på ett lämpligt sätt.

Lena Lillieroth

Lena Lillieroth, leg psykolog. Lena har arbetat som psykolog inom öppenvårdspsykiatri, utredande rättspsykiatri, med tvångsomhändertagna ungdomar och sedan dryga tio åren inom beroendevård på Beroendecentrum Stockholm med utredning och behandling av personer som har missbruk/beroende av substanser och sex. Under hela sin yrkesbana som psykolog har Lena arbetat med utredningar och kommit att särskilt intressera sig för den förändringspotential som finns i att klienter genomför utredning.

 

Hon har särskilt förkovrat sig i metoden Therapeutic Assessment, som är en metod att maximera terapeutiska effekter i utredningar genom att i kollaborativ andra arbeta med klientens egna frågor till utredningen och återkoppla utredningens resultat i personligt brev till klienten. Hon är sedan ett antal år tillbaka certifierad i TA med vuxna, ledamot av TA Institute som är en sammanslutning av psykologer från hela världen och koordinator för TA i Skandinavien. Lena har under de senaste åren kommit att intressera sig för Skam och den stora skjuts terapeutiskt arbete kan få av att aktivt hjälpa klienter processa sin skam.

 

Skam och Beroende

 

Föreläsningen Skam och Beroende kommer att handla om Skam och hur skam kan uppmärksammas genom att psykologen blir tydligt varse hur skam ser ut, tar sig uttryck, hur den känns och hur skam kan lösas upp genom olika specifika interventioner. Lena kommer också redogöra för koppling mellan skam och beroende.

 

Martin Forster

Martin Forster, PhD och leg. psykolog, är forskare och lärare på psykologutbildningen vid Karolinska institutet. Hans intresseområde är barn och unga - framförallt vad samhället kan göra för att så många som möjligt kan räddas från psykisk ohälsa under uppväxten. Han är även författare och har bl.a. skrivit boken “Fem gånger mer kärlek”.

 

Millennials - ännu en förlorad generation?

 

Är Millennials en förlorad generation med galloperande narcissism ständigt på jakt efter ytlig bekräftelse? Eller är det bara de vanliga undergångstonerna som brukar ljuda när forskare och kulturella auktoriteter definierar den nya generationen? Faktum är i vart fall att livsvillkoren inom utbildning, arbetsliv och medier har förändrats radikalt de senaste decennierna.

 

Parallellt med denna utveckling har den psykiska ohälsan bland ungdomar och unga vuxna ökat kraftigt. Vad ligger bakom denna ökning? Hur hänger det samman med samhällsutvecklingen i övrigt? Och vad kan vi göra för att nästa generation ska må bättre?

Niklas Laninge

Niklas Laninge är författare och entreprenör som på olika sätt arbetat med att gifta psykologi med teknik. Niklas har startat företag som skapat digitala verktyg inom psykiatri, utbildning och lärande på arbetsplatsen. Nu är han aktuell med boken Beteendedesign som visar hur psykologi kan användas i produkt- och tjänsteutveckling.

 

En alternativ psykologbana

 

Niklas berättar om vilka vägar man kan gå om man inte vill arbeta kliniskt som psykolog. Du får följa med på en resa som visar hur psykologi kan användas för att öka följsamheten i terapi, få fler att spara pengar och för att skapa ett riktigt bra dansgolv. Han hoppas att några ska bli inspirerade att också utforska en framtida roll som beteendedesigners och har som mål med föreläsningen att minst en av deltagarna ska bli intresserade av artificiell intelligens och att vilja arbeta med ingenjörer i framtiden.

 

Avi Schmueli

Dr Avi Shmueli is a clinician committed to psychoanalysis as a theory for understanding the mind and as a mode of clinical practice. In addition to working as a psychoanalyst, he has pursued the application of psychoanalytic concepts to empirical research and the fields of both family and criminal law. In doing so, he has developed the strong belief that psychoanalytic concepts must be made accessible, relevant and fun! Avi initially trained as a Clinical Psychologist, worked in the UK’s National Health System, and completed a research doctorate at University College London. He is currently a Fellow of the British Psychoanalytical Society and has also trained as a Couple Psychoanalytic Psychotherapist at Tavistock Relationships. He subsequently worked at the Anna Freud Centre and was a staff member at Tavistock Relationships for many years where he continues to supervise the work of Tavistock Relationships’ Divorce and Separation Consultation Service.

 

“I’m doing it again!” and how to be kinder to yourself.

 

Freud’s introduction of the concept of the Compulsion to Repeat (Wiederholungszwang) in 1914 is an example of a concept in psychoanalysis that has evolved both in its importance to psychoanalytic theory and as a phenomenon that can be observed in everyday life. Through observing it’s everyday manifestations, e.g in acdamic study and relationships, this presentation will discuss the relevance of the compulsion to repeat, how its links to other important concepts in Freud’s theory and how other schools of psychoanalysis approach and use the same idea. The process of this examination will (hopefully) also illustrate some of the attitudes and capacities that form part of working with psychoanalysis both as a theory and as a clinical technique.

Copyright @ All Rights Reserved