Föreläsningspass 3

Föreläsningspass 3

Sarah Nettleton

Sarah Nettleton is a psychoanalyst in private practice in London. Originally she studied music, working for many years as a piano accompanist before completing her Masters degree at the Tavistock Clinic and then training as a clinician. She has written on music and the mind, on Schubert's song cycle Winterreise, on the effects of sound and voice in Beckett, and on the relationship between voice, creativity and metaphor. She specialises in the work of Bollas, which she teaches internationally, and she is the author of The Metapsychology of Christopher Bollas: an Introduction (Routledge 2016).

 

The psychodynamics of musical giftedness

 

This lecture explores the phenomenon of musical giftedness from a psychodynamic perspective. The role of sound is examined - in the earliest physiological stirrings of auditory perception in the womb, in the sensitivity to sensory modes in the young infant and his mother, and in the growing complexity of object relations and transitional phenomena as they develop during childhood.

 

The author presents the hypothesis that musically gifted children retain a primary auditory cathexis. This colours both the relationship with the primary object and the child’s sense of self, highlighting abstract elements in the internal world. These children retain a continuous connection with the roots of their intrapsychic experience, but they may encounter particular difficulties in integrating their self-experience with external reality.

Sabina Gušić

Sabina Gušić är leg psykolog och fil dr i psykologi med mångårig erfarenhet av att möta barn, ungdomar och vuxna som utsatts för svåra upplevelser i krig och på flykt. Idag arbetar hon kliniskt på Teamet för krigs- och tortyrskadade på BUP i Malmö med behandling av komplext traumatiserade barn och ungdomar, samt som utvecklare på Kunskapscentrum migration och hälsa i Region Skåne. På det sistnämnda arbetar hon med att, utifrån psykologisk kunskap, skapa bättre förutsättningar för likvärdig vård.

 

Att möta människor som utsatts för krig och flykt

 

Under föreläsningen kommer Sabina att prata om konsekvenserna av krig och flykt, och vilka perspektiv som kan vara relevanta och viktiga i mötet med patienten utöver kunskaper i traumabearbetande behandling.

 

Vi kommer prata om bemötande, den västerländska psykiatriska PTSD-kontexten, att möta människor i svår utsatthet som fått sina grundläggande mänskliga rättigheter kränkta samt hur sociopolitiska strukturer kan påverka våra möten med människor på flykt.

Lina Bodestad

Lina Bodestad går under namnet "Normpsykologen" och är konsult i sitt eget bolag Crimson Vale Consulting AB. Lina föreläser, utbildar, skriver, gör podcast och bloggar om psykologi, med särskilt fokus på normer och jämställdhet.

 

Farliga prinsessor och ljuva monster - om normutmanande föräldraskap

 

Hur gör vi för att ge barn fler möjligheter och alternativ i lek och lärande, så att de inte begränsas av snäva könsnormer och stereotyper? Vilken effekt får snäva könsnormer när barn växer upp och blir vuxna? Vilka effekter får detta på hela vårt samhälle? I kölvattnet av #metoo föreläser leg psykolog Lina Bodestad om barn, normer, genus och vad vi vuxna kan göra för att låta varje barn vara sitt eget fantastiska jag.

Oskar Foldevi

Oskar Foldevi är en ung psykolog som specialiserat sig på att hjälpa och öka förståelsen kring det som i vardagligt språk kallas "dataspelsberoende". Han har jobbat på behandlingshem för spelberoende och driver numera den egna verksamheten Reconnect, där man inriktar sig på föreläsningar, utbildningar och samtal.

 

Datorspelande - meningsfullhet och coping i en uppkopplad tid

 

Datorspel är ett av de största intressena bland ungdomar och unga vuxna, inte minst i Sverige. Bland unga killar konstaterar man nu att nära 50% ägnar 3 timmar om dagen eller mer åt datorspel. Hur kan man förstå varför spelen blivit så populära ur ett psykologiskt perspektiv och vad har spelandet för inverkan på hälsa och fungerande?

 

Oskar kommer för att föreläsa om forskning och yrkeserfarenhet kring problematiskt datorspelande, ett problem som nu är extra aktuellt då det planeras få en egen diagnos i det kommande ICD-11. Hur ser koppling ut mellan datorspelande och psykisk ohälsa och vad bör man som psykolog känna till för att föra bra samtal med alla de som lever en stor del av sina liv i onlinespelen?

Henrik Ennart

Henrik Ennart är journalist och författare och har i många år skrivit om mat, medicin och hälsa i Svenska Dagbladet. Han har också gett ut ett flertal prisbelönade böcker däribland Åldrandets gåta och Döden i Grytan. Tillsammans med stjärnkocken Niklas Ekstedt är han i år aktuell med boken Happy Food. De båda har tidigare skrivit reportagekokboken Den blå maten som handlar om mat och livsstil i det som kallas blå zoner: de platser på jorden där en traditionell livsstilen bidrar till att chansen är störst att bli 100 år, och dessutom med både den psykiska och fysiska hälsan i behåll.

 

Happy Food: Om hur mat och lycka hänger ihop

 

Magen brukar ibland kallas för den andra hjärnan. Men är den egentligen den första? Henrik Ennart berättar utifrån boken Happy Food om den snabbt framväxande forskningen kring det som kallas mag-hjärn-axeln. Den visar att vår tarmflora är direkt uppkopplad mot våra hjärnor och tycks ha inflytande över våra känslor. Framstegen har gjort att läkemedelsindustrin räknar med att marknaden för målstyrd probiotika - en ny generation mediciner - kommer att vara värd över tusen miljarder kronor inom några få år, men redan nu kan vi påverka hälsan åt rätt håll genom att äta fiberrik och varierad mat.

 

Per Carlbring

Foto: Anna-Karin Landin

Per Carlbring läste till psykolog vid Uppsala universitet. Där disputerade han även och läste till psykoterapeut. År 2006 flyttade han till Linköping för att vara postdok under 4 år. Han anställdes sedan som lektor under ett år innan han fick en stolsprofessur i Umeå år 2010. Efter tre år bar det av söder igen, denna gång som efterträdare till Lars-Göran Öst. Per är sedan 2013 professor och föreståndare för den kliniska avdelningen vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Drygt två tredjedelar av tjänsten utgörs av forskning och den resterande tredjedelen innefattar undervisning och handledning.

 

Carlbring är bland annat chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy som har en impact factor på 2.13. Huvudfokus för Pers forskning är olika former av behandling av ångest, depression och spelberoende. Han har även arbetat med teknikstödd psykologisk behandling sedan 1999. Den senaste studien handlade dock om nyårslöften.

Om att använda appar och virtual reality i och utanför terapirummet

Föreläsningen kommer innehålla en kort uppdatering kring evidensen för internetbehandlingar, hur det praktiskt går till och vad som är viktigt att få med i stödjande textmeddelanden. Per kommer dessutom att demonstrera två hjälpmedel som du redan nu kan använda både i och utanför terapirummet; dels en smartphone-applikation mot social fobi, dels en virtual reality-behandling mot spindelfobi. Mer information om dessa tekniker finns på www.carlbring.se.

Lars-Göran Öst

Lars-Göran Öst, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi, F.D., professor emeritus i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. Han har arbetat med terapi, utbildning och forskning inom KBT i 49 år och startade 1971 Beteendeterapeutiska Föreningen tillsammans med Sten Rönnberg. Hans forskning har fr.a. fokuserat på ångeststörningar, både hos vuxna och barn, och han har utvecklat tre behandlingsmetoder som i internationella översikter bedöms vara evidensbaserade på högsta nivån (well-established): Tillämpad avslappning för GAD, Tillämpad spänning för blodfobi och En-sessionsbehandling för specifika fobier generellt.

 

Stämmer Dodo-fågelns utlåtande om att det inte är någon skillnad i effekt mellan olika terapier?

 

Det hävdas ofta, fr.a. från psykodynamiska terapeuter och forskare, att forskningen inte visar någon skillnad i effekt mellan olika terapier. I denna föreläsning går jag igenom vad olika meta-analyser har funnit, vilket oftast motsäger Dodo-fågelns utlåtande och beskriver preliminära resultat från en egen meta-analys under arbete. Jag avslutar med en kritisk granskning av metodiken i jämförande studier, vilken ofta är designad på ett sätt som inte ger båda terapimetoderna som jämförs i studien en rättvis chans att prestera optimalt. Därmed blir studien oanvändbar för evidensbasbedömning, vilket dock inte hindrar att många personer drar slutsatser som inte går att dra, d.v.s. att det inte är skillnad i effekt.

Tanja Suhinina

Tanja Suhinina är leg psykolog och sexolog.

 

Polyamori

 

Hur ska en psykolog förhålla sig till polyamorösa relationer i en tid då inte ens monogama är monogama? Varför blir min poly-kollega sur när jag säger att hon inte kan vara svartsjuk? Är alla heteroparen på Tinder som söker en tjej polyamorösa? Kom till en föreläsning om polyamori och annan flersamhet!

Copyright @ All Rights Reserved