Föreläsningspass 2

Föreläsningspass 2

Misse Wester

Misse disputerade i psykologi 2004 vid Örebro universitet med en avhandling som handlade om riskkommunikation. Efter det har jag fortsatt intressera mig för hur vi tar till oss information om risker, hur det påverkar vår uppfattning om risk eller kris och vad det har för betydelse för vårt agerande. Just nu jobbar jag i flera forskningsprojekt där jag tittar på saker som makt och normer i krishantering, kopplingen mellan attityd och beteende, och hur vi kan utveckla praktiska verktyg för klimatanpassning.

 

Vad vi tänker om risk och vad vi gör i kris

 

Föreläsningen kommer att handla om hur jag ser på miljöpsykologins roll i dagens samhälle. Jag kommer att prata om mina erfarenheter att som forskare interagera med professionella inom risk- och krishantering och det utmaningar som finns när teorin möter praktiken.

Frida Hylander

Frida Hylander, leg. psykolog och STP-psykolog, är medgrundare av YOMI. Hon arbetar kliniskt i Malmö främst med KBT, ACT och CFT. Hon har erfarenhet från forskning, primärvård, elevhälsa och att föreläsa och utbilda om klimatpsykologi. Inom yogan är hon utbildad i vinyasayoga, ISHTA-yoga, yinyoga och restorative yoga. Idag är hon här för att tala om YOMI, som är en vetenskapligt beprövad metod som kombinerar psykologisk teori med yoga- och mindfulnesspraktik. Den riktar sig mot människor som upplever olika former av svårigheter i sin vardag och önskar hitta bättre sätt att ta hand om sig själva. YOMI har utvärderats i flera vetenskapliga studier i samarbete med Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus. I dagsläget är YOMI aktuella med ett onlineprogram på yogaplattformen YOGOBE, två nya vetenskapliga studier och kurser i tre städer runtom i Sverige.

 

YOMI – yoga och mindfulness utifrån ett psykologperspektiv.

 

Hur kan vi som psykologer använda oss av yoga och mindfulness på ett för våra klienter hjälpsamt och grundat sätt? Och hur gör man som psykologstudent för att bygga upp något nytt?

 

Under föreläsningen kommer du som blivande psykolog att få en introduktion till hur yoga och mindfulness kan användas av psykologer och hur vår psykologiska kompetens kan stärka yoga- och mindfulnesspraktiken. Du kommer även att få en inblick hur det har varit för oss att som psykologstudenter utveckla en metod, driva igenom forskningsprojekt och börja bygga upp ett företag.

Anna Sandell - Psykologförbundet

Anna Sandell, leg psykolog, med lång erfarenhet inom förskola och skola. Anna läste på psykologprogrammet i Göteborg 1997-2001 och har sedan dess arbetat inom elevhälsan. Anna har även varit ordförande i Psifos (Psykologförbundets nationella förening för psykologer i förskola och skola) under 2012-2017. Sedan 2015 är Anna enhetschef för elevhälsan i Stenungsunds kommun.

 

Psykologen som ledare

 

Seminariet belyser viktiga aspekter av ledarskap; hur du skapar psykologisk säkerhet i arbetsgrupper, vikten av att bygga tillit, ledarskapets utmaningar och fallgropar, psykologens fördelar in i en ledande position. Anna utgår från egna erfarenheter, misstag och goda exempel på hur du som psykolog kan lyckas som ledare!

 

Detta är en sponsrad programpunkt.

Kannan Navaratnem

Kannan Navaratnem is a psychoanalyst in private practice and a member of the Institute of Psychoanalysis in London. He is Honorary Senior Lecturer in the UCL Psychoanalysis Unit and teaches at the Institute of Psychoanalysis, the British Psychotherapy Foundation and the Tavistock Clinic. He has been a member of the organising committee for the European Psychoanalytic Film Festival since 2005 and was editor of the Bulletin of British Psychoanalytical Society from 2012 till December 2017.

Kannan was a Consultant Adult Psychotherapist at the Forest House Psychotherapy Clinic in North East London NHS Foundation Trust where he worked for 25 years and, a Team Leader/Senior Psychotherapist at the Arbours Crisis Centre for 10 years. He was also the staff group consultant and supervisor for the mental health charity SANE for 10 years.

 

Culture, Race and Language in Psychoanalysis

 

This lecture will examine the areas of:

1) Gaps in and between the identities of Patient and Psychoanalyst,

2) Gaps in communication and continuity in treatment, and

3) Gaps created by the immigrant analyst and/or the immigrant patient.

 

It will also explore if these 'Gaps' could be seen as crevices into which specific issues of unconscious fantasies, as well as transference and countertransference currents lodge themselves and gain a unique emotional valency, generating new psychic material and enriching the psychoanalytic encounter, relationship and treatment.

 

Antonia Reuter - Mödra- och barnhälsovården VGR

Antonia Reuter är verksamhetschef för Psykologenheterna för mödra- och barnhälsovård (MHV/BHV) Västra Götalandsregionen. Hon är psykolog, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi samt leg. psykoterapeut med lång erfarenhet av kliniskt arbete inom MHV/BHV, chefskap och utvecklingsarbete.

 

Från att spermien möter ägget till att Anna och Samir börjar förskoleklass - psykolog för mödra- och barnhälsovård

 

Främjande och förebyggande psykologarbete med fokus på små barns psykiska hälsa och utveckling. Ett uppdrag där vi är ofta är först på plan med flera bollar i luften. Vad innebär det? Vilka insatser handlar det om? Gör vi skillnad? Kom och möt oss och ta del av ett roligt, viktigt och spännande psykologarbete!

 

Detta är en sponsrad programpunkt.

Ann Heberlein

Ann Heberlein är teologie doktor i etik och författare. Hon har tidigare varit verksam vid Stockholms universitet och Lunds universitet. Hon har skrivit flera böcker och är frekvent förekommande i media i olika former.

 

Mina två liv - att leva med diagnosen bipolär sjukdom

 

Ann Heberlein talar om sina egna och andras erfarenheter av psykisk sjukdom, fördomar och föreställningar.

 

Kristian Stålne

Kristian är från början civilingenjör och teknologie doktor i byggnadsmekanik men började intressera sig för vuxenutvecklingspsykologi efter att ha gått igenom en existentiell kris som doktorand. Han har forskat och tillämpat vuxenutvecklingsteorier i flera olika områden och är medgrundare till European Society for Research in Adult Development. Nu är han lektor i byggteknik vid Malmö Universitet men rör sig flitigt över ämnesgränserna i ett forskningsprojekt om ledarskapsutveckling och ett om inomhusmiljöer. Kristian är aktuell med en introducerande bok om vuxenutveckling.

 

Vuxenutvecklingens stadieteorier beskriver hur vår förmåga till komplext tänkande, perspektivtagande och meningsskapande kan utvecklas genom hela livet. I föreläsningen kommer vi att utforska vad de viktigaste teorierna säger om hur vi fungerar vid de högre stadierna som inte är särskilt kända i vårt samhälle. Vid dessa postkonventionella stadier kan man ta fler och vidare perspektiv och ha en mer komplex förståelse av världen och oss själva. Men hur kommer man dit? Och är det ens önskvärt?

Emilia Blomqvist, Carl Hellström & Elin Karlsson – cut-e

Arbetet som psykolog på cut-e skiljer sig mycket från det traditionella psykologarbetet, men det finns även många likheter. Du gör utredningar och bedömningar, men av ledarskapskompetenser istället för autismspektrumstörningar. Vi arbetar med några av världens mest moderna arbetspsykologiska tester för att hjälpa företag att hitta rätt kandidat, men även för att minska diskriminering och göra rekryteringsprocessen mer rättvis för arbetssökande.

Hur ser framtiden för arbets- och organisationspsykologer ut?

 

Vad väntar i framtiden för arbets- och organisationspsykologer? Hur kommer framtidens arbetspsykologiska test se ut? Under vår föreläsning kommer vi att berätta om hur test skapas och vad vi kan vänta oss av framtiden inom detta fält. Vi kommer även försöka förmedla hur det är att arbeta med organisationspsykologi i allmänhet och på cut-e i synnerhet. På plats kommer det från cut-e finnas två PTP-psykologer och en praktikant, som alla är här för att svara på de frågor ni kan tänkas ha.

 

Tävling! Vi kommer även arrangera en tävling där alla som vill kan delta genom att göra vårt mobilbaserade test som mäter simultankapacitet. Personen med högst resultat när helgen är över vinner en certifieringsutbildning i våra tester i Stockholm (värde 24 500kr).

 

Detta är en sponsrad programpunkt.

Copyright @ All Rights Reserved