Föreläsningspass 2

Pass 2 - 15.30-16.30

Siri Helle

Siri Helle är nyutexaminerad psykolog och förra årets vinnare av Lilla Psykologpriset. Jobbar som konsult på Psykologifabriken med att göra psykologi rolig, begriplig och lätt att använda. Aktuell med debutromanen Bränn alla broar om hur vi egentligen mår bakom våra polerade sociala medier-profiler (utsedd till "Månadens pärla" på Adlibris). Bosatt i Stockholm där hon slåss med sina roomies över disken. Läs mer på www.sirihelle.com.

Hur du gör skillnad som psykologstudent

För tre år sedan satt jag i en syrefattig föreläsningssal på Psykologiska institutionen och tänkte "Is this it?" Idag har jag vunnit pris, gett ut två böcker, hållit ett TEDx-talk och förklarat psykologiska fenomen i DN, Aktuellt och Morgonpasset i P3. Vad fan hände? I denna föreläsning delar jag med mig av knepen och lärdomarna från dessa år. Om orimliga drömmar, att ligga i fosterställning inför sitt första radioframträdande och hur du gör för att luncha med din idol. Det handlar om hur du som psykologstudent kan göra skillnad i världen, vare sig det är på BUP eller Regeringskansliet. Du har vad som krävs. Använd det rätt.

 

Sal: Aniara - Platser: 800.

Studentföreläsningar

Kim Einhorn

Mitt namn är Kim Einhorn, 2016 tog jag examen från University of Birmingham och studerar idag på Linneuniversitetet. Genom organisationen Zikaron åker jag runt i Sverige och föreläsa om farmor Ninas öde. I min farmors fotspår, som efter kriget blev överläkare på Karolinska Institutet i Stockholm med specialisering på patienter med gynekologisk cancer, jobbar jag vid sidan av studierna med forskning kring psykiskt välmående hos kvinnor som tidigare behandlats för gynekologisk cancer.

Min farmor överlevde förintelsen.

En överlevnadsberättelse om min farmor, en av de få polska judarna som överlevde förintelsen. Med en förmåga att aldrig ge upp, mod och ödet överlevde hon och hennes bror. Av alla tidigare judiska vänner och hela deras släkt var det efter kriget bara dem två kvar. I min föreläsning berör jag även hur det är att växa upp som tredje generationens överlevande, hur deras historier genomsyrat min barndom, dels i form av en återkommande ängslan för att förlora allt men även en styrka i att idag kunna leva i Sverige som judinna.

 

Sal: Bohéme - Platser: 120.

Martin Ögren

är psykologstudent och läser termin två av psykologprogrammet på Göteborgs Universitet. Han har precis skrivit klart ett fördjupningsarbete om sambandet mellan vuxen anknytningsstil och sociala medier som ligger till grund för föreläsningen.

 

Att knyta an till facebook - sambandet mellan vuxen anknytningsstil och sociala medier

Ett av våra viktigaste psykologiska behov som människor är nära relationer av olika slag, så som kärleksrelationer, relationer till nära vänner och familj. Ett viktigt ramverk för att förstå hur vi skaffar nära relationer och hur vi beter oss i dem är anknytningsteorin - vilken anknytningsstil vi har som vuxna grundläggs huvudsakligen i våra tidiga relationer och ligger till grund för stora delar av våra sociala mönster.

 

Ett populärt medel för social interaktion på 2000-talet är sociala medier; Facebook hade exempelvis år 2017 1,37 miljarder dagliga användare. Men hur ser egentligen vårt användande av sociala medier ut? Finns det något samband mellan vårt behov att knyta an till andra och hur vi använder oss av sociala medier? Föreläsningen utforskar just detta samband. Använder vi sociala medier för att knyta an till varandra - eller knyter vi an till sociala medier i stället för till människor?

 

Sal: Carmen - Platser: 70.

Olof Nilsson och Christian Grönvall

Olof är psykologstudent på Göteborgs Universitet. Innan han var antagen dit så var han involverad i ett långt personligt projekt av existentiellt sökande. Målet har hela tiden varit att genom både teori och praktik hitta sitt unika sätt att avmystifiera det mystiska. Lite av dessa insikterna hoppas han kunna dela med sig av idag.

 

Christian går termin 6 på psykologprogrammet. Han har sedan länge varit intresserad av olika meditationsformer som verktyg för personlig utveckling. Han är med och driver föreningen Mindfulness och Medvetande på psykologen på Psykologiska institutionen i Göteborg vilket är en förening som vill bidra till utbyte av kunskap runt ämnet och skapa forum för personlig utveckling.

 

En radikal (men inte så ny) form av lycka

 

I en forskningsansats inom positiv psykologi om välbefinnande har man funnit belägg för att det finns människor som lever sin vardag utifrån psykologiska tillstånd som särskiljer sig från det normala. Nu finns det även viss evidens för att dessa tillstånd vilka tidigare har setts som reserverade åt buddhistiska munkar och nunnor, spirituella gurus och yogis, kanske till och med är möjliga att uppleva för gemene person. Kom och lyssna på en föreläsning som vill ifrågasätta vedertagna psykologiska sanningar och utmana synen på mänskligt välmående.

 

Sal: Don Juan - Platser: 70.

Laura Kukkola, Vera Berger Mårtens och Karolina Niemi

 

Föreläsningen hålls av PTP-psykologen Laura Kukkola från Psykologenheten på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, tillsammans med psykologstudenterna Karolina Niemi och Vera Mårtens. Laura gör sin PTP-tjänstgöring på Barnsjukhuset, och har innan dess kommit i kontakt med svårt sjuka barn genom att jobba i ett forskningsprojekt om psykologiska konsekvenser av barncancer. Karolina har sedan tidigare utbildat sig och arbetat som socionom i Finland. Vera har läst de fem första terminerna av sin psykologutbildning vid Stockholms universitet. Nu läser de på termin 6 på Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet och har denna vårtermin gjort sin psykologpraktik på Barnsjukhuset.

 

I gränslandet mellan kropp och själ – att arbeta som psykolog på Barnsjukhuset

Hur är det att jobba på specialistnivå med psykologiska konsekvenser av sjukdom, skada och långvarig vistelse på sjukhus? Det råder många myter om psykologrollen inom somatisk barnsjukvård, varav vissa vi försöker reda ut på vår föreläsning. Du får lära dig om psykologers arbete på Sveriges största barnsjukhus, genom bland annat några illustrativa patientärenden.

 

Sal: Bohéme - Platser: 120.

Linus Olsson Collentine

Linus Olsson Collentine är ordförande i Psykologförbundets Studeranderåd, delägare till ett handelsbolag inom organisationspsykologi och skriver sitt examensarbete i samarbete med Skånetrafiken för att försöka få fler att använda kollektivtrafik. Han tycker fler psykologer borde jobba med psykologin utanför terapirummet.

Nudging – att hjälpa människor leva efter sina värderingar

 

Människor är generellt betydligt mer altruistiska i teorin än i praktiken. 85 % av svenskar uttrycker sig positivt till att donera sina organ, men ändå dör varje år 50 personer i väntan på en organtransplantation. För att bara 15 % av befolkningen faktiskt är registrerade donatorer. Vad beror det på? Motsvarande siffra i Österrike är 99.5 %, är de mer altruistiska än vi? Om varför Nudging gav Richard Thaler ett nobelpris och hur samhället bättre kan utformas efter vårt mänskliga fungerande.

 

Sal: Carmen - Platser: 70.

Tania Aspman och Samuel Björnemark

Tania Aspman och Samuel Björnemark är psykologstudenter på Linnéuniversitet, termin 4.

Mindfulness meditation genom ett vetenskapligt prisma

 

I vår föreläsning försöker vi definiera och se närmare på begreppet och metoden Mindfulness Meditation med hjälp av befintliga forskningen inom området. Vi vill uppmärksamma meditation, dess effekter och användningsområden på ett konkret vetenskapligt sätt. Metaforisk sett vill vi presentera de osynliga mekanismer av meditation, precis som prisman gör när det bryter ner ljus och visar ljusets färger. Föreläsningen är riktad till alla personer oavsett vilken förkunskap man har om mindfulness meditation och dess utövning.

 

Sal: Don Juan - Platser: 70.

Workshops

Dolores Danielsson

Dolores Danielsson är verksam som skolpsykolog sedan 2006, för närvarande på Ramsdalsskolan och Gärdsåsskolan i Göteborg. Under psykologutbildningen förvärvade hon erfarenheter av arbete vid bland annat BUPs akutavdelning, Anorexi- och bulimiavdelningen samt olika utrednings- och behandlingshem här i Göteborg. Det hör till hennes grundsyn att utveckling, hälsa och lidande brukar följas åt om vartannat och att vi oftast kan göra mer än vad vi själva tror.

Organisationsarbete i skolan mitt i ett paradigmskifte – om hur Du blir Din egen co-pilot som psykolog och bidrar till att göra förändring möjlig

Detta är ett annorlunda inspel om perspektiv och hur man som psykolog kan bidra till förändringar i positiv riktning även när det är svårt - med meningen och arbetslusten i behåll. Oavsett vilken inriktning Du väljer i Ditt arbete som psykolog, kommer det att rymma fantastiska chanser att göra skillnad. Skolans utmaningar är kända för de flesta och utmaningar finns på alla arbetsplatser och i allas liv. Tillsammans med er och för er kommer det visas på hur du kan påverka dig själv så att det som känns omöjligt görs möjligt och förverkligas.

Lotta Jensen är aktiv i SPES (SuicidPrevention och EfterlevandesStöd) och hon är styrelseledamot i SPIV (SuicidPrevention I Väst).

 

Min syster Johanna

 

Jag tänkte berätta om hur det är att vara anhörig. Mitt budskap hoppas jag kommer fram och att det är: Tillsammans kan vi göra något både som medmänniska med olika livserfarenheter och som vårdpersonal med adekvat utbildning. Jag hoppas också kunna förmedla vad vi kan göra för att minska suicid.

SvenOlof Dahlgren, fil.dr, leg. psykolog har arbetat både kliniskt och forskningsmässigt med autismspektrumtillstånd sedan mitten av 80-talet. Han har intresserat sig för framförallt två områden inom fältet autismspektrumtillstånd - diagnostik samt kognition. Det senare området resulterade i en doktorsavhandling vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och sedermera en lärobok med titeln ”Varför stannar bussen när jag inte ska gå av?” (Liber förlag, 2007). Sedan doktorsexamen 2003 har han framförallt arbetat med forskning, handledning, konsultation, utbildning, författande och föreläsningar inom autismspektrumtillstånd.

 

Autism – diagnostik och ”en himla massa andra diagnoser”

 

I denna workshop kommer olika frågeställningar kring diagnostik och autism att diskuteras, bland annat:

· Vad krävs för att ett beteende ska vara ett symtom på autism?

· När ska en diagnos ställas?

· Skillnaden mellan symtom på autism och beteenden förklarade av typisk utveckling.

 

Likartade beteenden vid autism förekommer vid andra diagnoser t.ex. OCD, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning men med olika grundförklaringar – hur särskilja?

Copyright @ All Rights Reserved