Föreläsningspass 1

Pass 1 - 14.00-15.00

Panelsamtal med psykrådet

Psykrådet är en fristående förening på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitetet med utbildningsbevakning som främsta uppgift. Psykrådet värnar om studenterna på psykologiska institutionen och frågor som rör dessa. Vi arbetar ständigt för att förbättra utbildningen på vårt lärosäte.

Moderator: Kenny Sahlsten, Ordförande i Psykrådet vid Göteborgs universitet.

 

Panelsamtalsdeltagare:

 

- Edwin Fondén, Ordförande i Göta studentkår, Samhällsvetarsektionen vid Göteborgs universitet.

- Martin Hildbrand läser termin 4 vid Linköpings universitet, första terminen på det nya psykologprogrammet.

- Hanna Stefansson, Utbildningsbevakare i Studeranderådet, Psykologförbundet, student vid Umeå Universitet.

- Isabel Sörensen, Ordförande i Psykologförbundets Studeranderåd Uppsala. Studentrepresentant, Akademiska Senaten, Uppsala universitet. Ordförande för F!-Studenter och kårfullmäktigeledamot, Uppsala Studentkår.

 

Sal: Aniara - Platser: 800.

Panelsamtal kring utbildningsbevakning: hur spejas det bäst?

 

Någonting som är viktigt för alla psykologstudenter är utbildningsbevakning: att säkerställa att utbildningen på det lärosäte vi tillhör har hög kvalitet. Det är också viktigt för studentkårer runtom i landet som värnar om studenters rättigheter som finns enligt svensk lag men också universitets lokala regler. Men hur utbildningsbevakas det på bästa sätt? Vem ska utbildningsbevaka? Vad innebär det egentligen? Med detta panelsamtal ämnar vi utvinna och tillvarata de goda idéer som garanterat finns runtom i vårt avlånga land!

Studentföreläsningar

Patrik Ljungkvist

 

Patrik är psykologstudent som skriver sin master kring hur man förbättrar sin självkänsla. Han har stort intresse för träning, psykologi och personlighetsutveckling.

 

Självkänsla

 

I föreläsningen kommer jag presentera det grundläggande teoretiska ramverket för konceptet självkänsla, hur det definieras idag och vad man kan göra för att öka sin självkänsla.

 

Sal: Bohéme - Platser: 120.

Dennis Fyhr

 

går termin 7 på Uppsala universitets psykologprogram och gillar att läsa böcker om allt möjligt intressant. Han har ett särskilt intresse för just hjärnan och hur den fungerar, vilket syns hemma i bokhyllan. I framtiden vill han jobba med neuropsykologi men har nyligen även fått upp ögonen metakognitiv terapi.

 

Neurologin bakom intelligens

 

Föreläsningen ämnar ge svar på vad intelligens är och hur neuron kopplas samman för att skapa det. I processen får vi även svar på vad som skiljer oss från djur, hur vi kan påverka våra barns IQ, vad g-load är och mer!

 

Sal: Carmen - Platser: 70.

Elias Rolén Nystedt

 

är psykologstudent vid Mittuniversitet, Campus Östersund. Han har dubbelkompetens ifråga att först ha varit föremål för BUP, psykiatri och socialtjänst för att senare i livet ta klivet över till att jobbar inom socialtjänsten. Elias föreläser på ett engagerande, innovativt och känslomässigt plan där han kombinerar det akademiska förhållningssättet med anekdoter för att illustrera resultat i verkligheten.

Om att växa upp med ADHD

 

Har du klinisk och/eller akademisk erfarenhet av NPF? Ingen erfarenhet alls? Eller något mittemellan? Då är detta en möjlighet för dig att få inblick i ämnet från ett perspektiv är långt ifrån evidens och objektivitet. Alltså på riktigt.

 

Sal: Don Juan - Platser: 70.

Tone Persdotter och

Ragnar Bern

 

Tone Persdotter: Psykologstudent på termin 10 vid Göteborgs Universitet. Musiker, föreläsare och grundare av konsultbolaget Persdotter & Collentine. Intresserad av forskning, organisationspsykologi samt sex och samlevnad. Tone tycker om att rita och skoja.

 

Ragnar Bern: Psykologstudent på termin 10 vid Göteborgs Universitet. Musiker, föreläsare och anställd på Psykologpartners. Ordförande för S-KBT i Göteborg, samt tidigare ordförande för beteendeterapeutiska föreningens studerandenätverk. Ragnar tycker om att prata om känslor och att dansa

 

Symbolen och att symbola

 

Inlärningsteori bortom hundar, råttor och stackars lilla Albert. Förmågan att skapa och agera på symboler genom att sätta saker i godtycklig relation till varandra är unikt mänsklig och förklarar ditt läs-beteende just nu. Kanske kommer ditt läsande rentav att påverka vad du gör den 4:e maj? Relational Frame theory, grunden i tredje vågens KBT, förklarar hur detta funkar.

 

Sal: Bohéme - Platser: 120.

Victor William-Olsson

 

är en 24 år gammal kille som pluggar termin 4 på psykologprogrammet i Östersund. Han har alltid varit intresserad av idéer, tankar och teorier om hur världen är beskaffad, även människor. Detta är grunden till hans fascination för filosofi och psykologi. Bortsett från detta relativt avvikande intresse så är han en ganska vanlig grabb. Han tränar då och då, dricker mycket kaffe under dagarna och går ibland ut på helgerna och tar en bärs.

 

Att humanisera en demon

Har du någonsin hört talas, sett eller läst om hemska brott som till synes kan ses som omotiverade? Att en person utför något hemskt utan att ha en uppenbar anledning och därefter undrat över hur det kan komma sig att människor kan agera inhumant? Om detta är något du har funderat över kan denna föreläsning vara av intresse. Jag kommer presentera en teori, baserad på psykologiska och filosofiska resonemang, om hur helt vanliga människor kan transformeras till vad som inte helt felaktigt skulle kunna kallas för en demon. Jag kommer även diskutera vad denna teori implicerar för oss som människor.

 

Sal: Carmen - Platser: 70.

Benjamin Avdic

 

studerade tidigare vid Göteborgs universitet. Han gör sedan augusti 2017 sin PTP på Öxnehaga Vårdcentral i Huskvarna.

 

PTP i primärvården: utmaningar och möjligheter

 

Föredraget handlar om hur man som psykolog kan jobba effektivare i primärvården för att bättre möta behovet av psykosocial behandling bland patienterna. Benjamin kommer prata om triagering, stegvis vård (öppna gruppbehandlingar, internet-terapi) och lite om brief intervention. Det är dock ingen metodföreläsning, fokus kommer ligga på ramen kring och förutsättningarna för att bedriva effektivt psykologiskt arbete som PTP i primärvården.

 

Sal: Don Juan - Platser: 70.

Workshops

Stefan Johansson, 57 år gammal, bosatt i Partille utanför Göteborg. Han är diagnosticerad, först med Schizofreni efter ett insjuknande 1990, och sedermera, efter en episod 2008, med Schizoaffektivt syndrom. Han är också medlem i IFS Göteborg (Intresseförening för personer med schizofreni och liknande psykoser) sedan två år tillbaka.

 

Schizoaffektiv - ändå aktiv och effektiv

 

I denna workshop berättar han sin historia. Studenterna får även agera familj/vänner till personer med psykisk ohälsa, men också de drabbade själva. Utöver detta blir det nedslag bland frågor som: Vad är psykisk sjukdom/orsakar psykisk sjukdom, enligt din erfarenhet? Vilka känslor har du som anhörig upplevt då du konfronterats med psykisk sjukdom? Hur hanterar du som drabbad/anhörig sorgen då någon närstående/du själv insjuknar i psykisk sjukdom? Hur hanterar du ett samtal som bygger på vanföreställningar? Hur kan Parbildning i familjen runt den drabbade undvikas?

 

Sal: Sibelius - Platser: 16.

Nätverket för Psykedelisk Vetenskap (NPV) är en ideell sammanslutning av kliniskt yrkesverksamma, forskare inom psykologi / medicin / filosofi / neurovetenskap, studenter och andra av ämnet intresserade personer. NPV syftar till att främja möjligheter till forskning inom fältet psykedelisk vetenskap genom informationsspridning och kontaktskapande. Sammanslutningen utgör den svenska grenen av en bred internationell rörelse som under senaste decenniet påtagligt ökat sitt momentum.

 

Substansassisterad psykoterapi – en möjlig framtida behandlingsmodalitet? vad är det?

 

Idén är en 30-40 minuter genomgång av hur upplägget ser ut kliniskt på de ställen där det praktiseras och formen på den forskning som hittills gjorts och som idag snabbt ökar i omfattning (ökning av antalet beviljade uppstarter under senaste tre åren har fördubblats flera gånger om, från ca 4 per år till ca 30). Vilka psykoaktiva läkemedel som används på vilka indikationer, hur rationalen ser ut varför och man tror detta kan vara hjälpsamt i en psykoterapeutisk process. Därefter ca 20-30min för frågor och diskussion.

Vi som håller i det från NPVs håll är två kliniska psykologer med bakgrund inom psykiatri, primärvård, organisationsutveckling och beroendevård. Johan Eriksson och Jesper Råback.

 

Sal: Nielsen - Platser: 16.

Fredrik Odhammar är fil. dr, leg psykolog/leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Fredrik arbetar på Ericastiftelsen i Stockholm som bedriver psykiatrisk klinisk verksamhet med inriktning på behandling för barn, unga och deras föräldrar. Parallellt med klinisk verksamhet arbetar Fredrik med undervisning och handledning vid Ericastiftelsens högskoleverksamhet.

Vad behöver en nyexaminerad psykolog veta om barns tidiga emotionella och relationella utveckling?

Seminariet kommer att fokusera på modern utvecklingspsykologi som är baserad på forskning inom flera områden såsom neuropsykologi, anknytnings- och spädbarnsforskning. Kunskap om utvecklingspsykologi är nödvändig för förståelse för barns emotionella och relationella svårigheter och är grundläggande för all behandling, utredning och stödjande insatser för barn och deras föräldrar oavsett teoretisk skolbildning. Begrepp som anknytning, självutveckling, mentalisering, affektreglering, och trauma tas upp då dessa är viktiga för att förstå hur barnets utveckling intimt hänger samman med det tidiga samspelets kvalité och som grund för framväxande psykopatologi.

 

Sal: Grieg - Platser: 16.

Copyright @ All Rights Reserved