Föreläsning med VGR

Föreläsning med Mikael Mide från VGR 13.15 - 13.45

 

Föreläsningen är öppen för alla (även fast den är med i föreläsarbokningen)!

 

Mikael Mide är leg. Psykolog och projektledare på ePsykiatrienheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han arbetar där med projekt kring införande av internetbaserad psykologisk behandling och digitala behandlingsstöd i vuxenpsykiatrin. Har tidigare under många år arbetat som klinisk psykolog inom flertalet vuxenpsykiatriska verksamheter.

 

Framtidsspaning - Kommer digital teknik att förändra kliniska psykologers vardag?

 

Den digitala tekniken har i mångt och mycket transformerat vår vardag, och det mesta talar för att vi ändå bara är i början av denna utveckling. Samtidigt märks det inte alls i lika hög grad av inom den kliniska psykologin. Men allt mer satsningar görs på digitalisering inom sjukvården. Och inom psykologisk forskning prövas ständigt nya sätt att använda tekniken. Du kommer här få en framtidsspaning kring hur den digitala tekniken kan komma att förändra vårt arbetssätt som kliniska psykologer, med avstamp i nuläget och den senaste forskningen.”

Copyright @ All Rights Reserved