Sponsorer

Vi är väldigt glada för våra partners och sponsorer som gör PS18 möjligt!

Guldsponsorer

Västra Götalandsregionen - VGR

Starta karriären i en region som erbjuder stimulerande arbetsuppgifter och satsar på psykologers utveckling, genom exempelvis specialistkurser i egen regi. Vi arbetar med en karriärutvecklingsmodell för psykologer från PTP till specialist för att kunna upprätthålla och vidareutveckla kompetens i det livslånga lärandet med fokus på att göra skillnad för dem vi finns till för.

 

Västra Götalandsregionen söker 20 nya PTP-psykologer med start 1 september.

Vi erbjuder möjlighet till PTP på kvalitetscertifierade arbetsplatser inom mödra- och barnhälsovård, vårdcentral, psykiatri, somatik samt inom habilitering.

Vårt PTP-program är väletablerat och i ständig utveckling.

 

Annonsering sker 2018-04-20 till 2018-05-18. Håll utkik på www.vgregion.se/jobb.

 

Läs mer www.vgregion.se/PTP

Psykologförbundet

Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik.

 

Studerar du på något av psykologprogrammen tjänar du på att bli medlem i Sveriges Psykologförbund redan nu! Vi ger dig rådgivning, stöd och förmåner under studietiden och inför ditt kommande yrkesliv.

 

Sveriges Psykologförbund delar ut Lilla Psykologpriset i samband med PS18.

Välkommen till oss!

 

www.psykologforbundet.se

Närhälsan psykologenheten för mödra- och barnhälsovård

Psykologer för mödra- och barnhälsovård arbetar med tidiga insatser med fokus på att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn i förskoleåldrarna genom att:

· tillhandahålla psykologisk kompetens inom mödra- och barnhälsovården (MHV/BHV) genom konsultationer, utbildningsinsatser och teamarbete

· psykologiskt föräldrastöd och korta behandlingsinsatser kopplat till föräldraskap

· identifiera och bedöma utvecklingsavvikelser.

Arbetssätt, metod och inriktning sker i nära samverkan med MHV/BHV och består av främjande och förebyggande insatser av psykologisk karaktär. Verksamheten har sin styrka i att vi kan nå alla, nå tidigt och när motivationen att ta emot hjälp ofta är som störst. Den erbjuder insatserna under tiden före, under och efter barnets födelse, fram till barnet börjar förskoleklass.

 

Vi möter blivande föräldrar, barn 0-5 år och deras föräldrar och personal inom mödra- och barnhälsovården individuellt och i grupp. Vi samverkar och är delaktiga i utvecklingen av tidiga insatser gällande psykisk hälsa ett angeläget område i tiden!

Silverponsorer

cut-e

cut-e är världsledande inom online assessment och är en del av Aon’s Assessment Solutions. cut-elevererar årligen över 12 miljoner testningar, och bidrar på så sätt med beslutsunderlag till en imponerande samling av några av världens största företag och organisationer.

 

Med hjälp av högteknologiska verktyg som grundar sig i gedigen psykometri kan bättre beslut fattas i rekryterings- och utvecklingsprocesser. I Sverige arbetar det enbart psykologer på cut-e och vi är mycket stolta över att få vara silversponsor till PS18. Läs mer om oss på vår hemsida: www.cut-e.se.

Landstinget Sörmland

Här startar yrkeslivet!

 

Vi satsar på framtidens psykologer - Välkommen att ingå i Landstinget Sörmlands PTP-program!

Vårt ambitiösa PTP-program erbjuder dig ett år med fokus på delaktighet,

gemenskap och utveckling hos en av Sörmlands största arbetsgivare.

Tillsammans skapar vi Sveriges friskaste län 2025!

 

Vill du veta mer? Vi svarar gärna på dina frågor: ptp-program@dll.se.

Region Gävleborg

Region Gävleborg erbjuder dig ett meningsfullt arbete med goda utvecklings- och karriärmöjligheter.

 

Din hälsa är viktig för oss. Hos oss finns tillgång till fina träningslokaler, friskvårdspeng och andra generösa personalförmåner. Här finns också en bra miljö att leva och bo i med tillgång till kultur och friluftsliv som ger goda möjligheter att skapa balans i livet.

 

Välkommen att göra din PTP-tjänstgöring hos oss! Vi erbjuder dig gedigen handledning och regelbundna utbildnings- och utvecklingsdagar varje månad.

Landstinget Dalarna

Välkommen till ett omtyckt PTP-program. Nu med fasta kvalitetssäkrade PTP-platser!

 

Med start i september erbjuder vi 8 fasta PTP-platser inom psykiatri och primärvård. PTP-psykologerna följs åt under året och blir ett sammansvetsat gäng. Studierektor finns nära till hands och säkerställer en hög kvalité på programmet.

 

Hos oss har psykologen en viktig roll och vi är stolta över verksamheter i framkant och under utveckling. Kom och besök vår mässplats, eller läs mer på: www.ltdalarna.se/ptp

WeMind

Det finns idag effektiva utvärderade behandlingsmetoder för de flesta psykiatriska problem. Hur går evidensbaserad psykologisk behandling till i praktiken?

 

Kom till vår föreläsning och ta del av en patients resa från remiss via diagnostik till beteendeanalys och manualbaserad psykologisk behandling. Hur får individen plats i det manualbaserade upplägget? Hur genomför vi exponering för att verkligen få effekt?

 

Och kommer patienten på scenen att våga..?

Bronssponsorer

Utställare på arbetsmarknadsmässan

Copyright @ All Rights Reserved