Psykologstudent Sverige

Psykologstudent Sverige

 

Psykologstudent Sverige – eller PS kort och gott – är en oberoende förening som organiseras av och för Sveriges psykologstudenter och PTP-psykologer. Målet för Psykologstudent Sverige i dag är att föra samman studenter från olika lärosäten och erbjuda dem kontaktytor mellan studenter, föreningar och yrkesverksamma psykologer.

 

Vi arrangerar fortfarande årligen Sveriges i särklass största händelse för psykologstudenter: PS-kongressen. I dag är vi dessutom fönstret mot Europeiska psykologstudentföreningar genom vårt samarbete med EFPSA (http://www.efpsa.org/) och den nordiska konferensen för psykologstudenter NPS – Nordic Psychology Students. Kolla in deras Facebook- (https://www.facebook.com/nordicpsychologystudents) och hemsida (https://npsconference.wordpress.com/).

 

Vill du engagera dig i PS? Under PS18 kommer PS-årsmöte att äga rum och där väljs nästa verksamhets års styrelse. Kandidera redan idag genom att kontakta valberedningen på valberedning@psykologstudentsverige.org. Om du känner någon som du tror passar till någon av posterna kan du nominera denne, då vänder du dig också till valberedningen. För mer information om PS - gå in på vår hemsida (http://www.psykologstudentsverige.org) eller gilla oss på Facebook.

Copyright @ All Rights Reserved