Funktionärer

 

Funktionärer

 

Anmälan är öppen!

 

https://www.lyyti.fi/reg/ps18-funktionar

 

Utan funktionärer inget PS18! Vi söker dig som kan jobba med uppgifter som att presentera föreläsare, checka in deltagare, dela ut goodiebags etc. Anmäl dig som funktionär till ps18@logistik.se.

 

Som funktionär kan du jobba inom något av fyra ansvarsområden: Föreläsning, Kongress, Boende och Fest. Se närmare beskrivning nedan. Vår ambition är att hitta den uppgift som passar bäst för just dig. Du kommer att tilldelas (minst) en specifik arbetsroll och beroende på roll kommer du jobba antingen parvis eller i grupp. Utöver en eller två utbildningstillfällen (på plats eller distans) sträcker sig uppgifterna i regel bara över kongresshelgen (4-6 maj). Beroende på roll kan du komma att missa enstaka programpunkter.

 

Föreläsning

Som föreläsningsvärd arbetar ni parvis för att göra föreläsningarna så smidiga och trevliga som möjligt. Ni välkomnar och tackar våra föreläsare, du ser till att de har allt de behöver, håller tiden etc. Ni är också entrévärdar och kollar så att alla med rätt biljett får plats i föreläsningssalen.

 

Kongress

Som kongressfunktionär kan du jobba med infodisk/incheckning, garderob, deltagartrivsel eller transport. Inom infodisk, garderob och deltagartrivsel jobbar du i en större grupp om upp mot 10 personer med att bemanna er station efter behov. Inom transport arbetar du ensam eller parvis med att transportera materiel, bagage eller föreläsare. Vi står för bil/milersättning, men du ska givetvis ha körkort!

 

Boende

Som boendefunktionär har du antingen ett kortare uppdrag att göra i ordning sovlokalerna på Schillerska (både inför och efter kongressen) eller ett längre, lugnare uppdrag som receptionist.

 

Fest

Som festfunktionär är du med och förgyller pubkvällen på Kårkällar’n, förbereder banketten eller hjälper förfriskade psykologstudenter hoppa på rätt buss i nattmörkret.

 

Läs mer om våra olika funktionärsroller i Funktionärsbibeln

 

Anmäl dig som sagt till logistik@ps18.se!

Copyright @ All Rights Reserved